Intervisie

In je dagelijkse werk ben je druk bezig. Er is soms weinig tijd om te reflecteren op hoe je je werk eigenlijk doet. Met intervisie organiseer je deze momenten van stilstaan. Een intervisiegroep is een vaste groep van een aantal mensen uit dezelfde discipline (bijvoorbeeld verpleegkundigen, adviseurs of leidinggevenden). Jullie komen een aantal keer per jaar (vrijwillig) bij elkaar om vanuit de praktijk naar het eigen professionele handelen te kijken. Intervisie is inspirerend. In de groep vind je steun, leer je van elkaar, en verruim je je eigen handelingsmogelijkheden. Zo verbeter je de kwaliteit van je professionele inzet. Intervisie kan in alle lagen van de organisatie ingezet worden.

Beweeg door eerst stil te staan.

Begeleiding van intervisie

Een intervisiegroep kan in principe zelfstandig draaien. Dan vervullen de leden om de beurt de rol van voorzitter. Sommige groepen vinden het fijn om een begeleider te hebben. Het voordeel daarvan is dat alle leden inhoudelijk mee kunnen doen met de intervisie. Ook voor startende intervisiegroepen kan het erg prettig zijn iemand te hebben die de groep het proces van intervisie aanleert en hen begeleidt naar zelfstandigheid.

Als begeleider doe ik het volgende:

 • Ik spreek met de groep de individuele verwachtingen door. Zo komen we tot heldere afspraken, waar iedereen achter staat.
 • Ik zorg voor rust en een laagdrempelige sfeer waarin het prettig is om met elkaar te sparren over dingen waar je in het dagelijkse werk tegen aan loopt.
 • Ik stimuleer openheid in de groep door mijn eigen open en accepterende houding. Ook voorkom ik dat deelnemers elkaar gaan veroordelen en stimuleer ik hen om open naar elkaar luisteren en vragen aan elkaar stellen.
 • Ik begeleid het proces op een duidelijke, maar niet rigide manier. Om de intervisie dynamisch en effectief te houden, bied ik afwisselende reflectiemethoden aan die passen bij de vraag en stimuleer het lerend vermogen van de deelnemers.

Het leren mag op diverse niveaus plaatsvinden, van zeer praktisch tot persoonlijk en diepgaand. En niet onbelangrijk: het is niet ernstig, er mag ook gelachen worden!

De bijeenkomst

Iedere bijeenkomst bestaat in de basis uit:

 • Landen in het hier en nu / kort bijpraten.
 • Terugblikken op de vorige bijeenkomst.
 • Inventariseren wat er aan inbreng is.
 • Keuze maken/werkwijze kiezen.
 • Aan de slag.
 • Terugblikken en afronden.
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is CheeseWorks-0029-1024x683.jpg

Wat is een goede inbreng?

Een werksituatie die je zelf recent hebt meegemaakt of die er aan zit te komen:

 • waarin een beroep werd/wordt gedaan werd op je persoonlijk professionele handelen
 • waarin je je onzeker voelde m.b.t. gemaakte/te maken keuzes
 • waarin mogelijk sprake was van een dilemma tussen werkopdracht en eigen intuïtie / inzicht
 • en die aan de groep wordt voorgelegd in de vorm van een vraag (hoe kan ik …)

De groepen bestaan uit maximaal acht personen, bij voorkeur op vrijwillige basis. Er zijn minimaal vier en maximaal acht bijeenkomsten per jaar. Iedere bijeenkomst duurt twee tot vier uur. Het is ook mogelijk om een intervisiegroep in vier tot zes bijeenkomsten te begeleiden naar zelfstandigheid.

Wat is het resultaat

De intervisie is een rustmoment in de hectiek van je werk. In jouw intervisiegroep vind je herkenning en steun. Je reflecteert op je eigen praktijk, verruimt je blik en je handelingsmogelijkheden. Zo werk je blijvend aan je eigen professionaliteit. Hoeveel je leert hangt af van de inbreng die je doet.

U bent hier: Home » Intervisie