Over Gitty Verhoef

Ik ben opgegroeid op het platteland bij Amersfoort en heb vervolgens 20 jaar in Leeuwarden gewoond. In 2016 ben ik neergestreken in het prachtige Vledder, samen met mijn man en dochter. Intussen is daar ook nog hond Jelle bijgekomen. Ik wandel graag in de bossen en over de heide, (raap daarbij dagelijks wat zwerfvuil op) en kook en bak graag met mijn dochter.
Stress ligt bij mij – vanuit gedrevenheid en verantwoordelijkheidsgevoel – op de loer, maar gelukkig heb ik intussen heel veel handvatten om daar mee om te gaan. Meditatie en Japanse krijgskunst helpen mij om in balans te blijven, meer in het hier en nu te leven, minder last te hebben van gedachten over hoe het zou moeten en te accepteren wat er is en van het leven te genieten.

Opleiding en werk

Na mijn hbo opleiding creatieve therapie werkte ik een aantal jaren als therapeut in de geestelijke gezondheidszorg. Vervolgens ging ik aan de slag als coördinator/begeleider bij AanZet. Dit is een stichting die projecten opzet voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond. Daarna ben ik bij Brandweer Fryslân aan de slag gegaan bij de afdeling vakbekwaamheid. In mijn werk miste ik het op den duur om zelf een directe bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen. Daarom heb ik een vervolgopleiding tot trainer en coach gevolgd.

Bij Veiligheidsregio Fryslân (GGD, brandweer en bedrijfsvoering) werkte ik twee jaar intern als trainer, (team)coach en intervisiebegeleider voor mijn collega’s. Vervolgens ben ik voor mezelf begonnen om dit mooie werk voort te kunnen zetten. Het geeft me veel voldoening om een bijdrage te leveren aan het (werk) geluk van mensen en om hun persoonlijke effectiviteit te helpen vergroten. Ik geniet daarnaast enorm van het intense contact dat je samen hebt tijdens een coach- of trainingstraject; van het vertrouwen dat ik krijg; van alles wat ik van mijn deelnemers leer en van de afwisseling van individueel werken en werken met groepen of teams.

In 2019 heb ik de opleiding non-duale coaching en therapie gevolgd bij Art of Life. Vervolgens ben ik als trainer aan de slag gegaan voor deze opleiding en de jaartraining non-dualiteit. Dit heeft weer verdieping in mijn manier van coachen en trainen gebracht (en uiteraard ook in mijn eigen leven). Het helpt me om mensen nòg beter te begeleiden en de vrede in zichzelf te leren vinden.

In 2023 heb ik – naast mijn eigen bedrijf – binnen de GGZ Drenthe mijn ‘oude’ functie als beeldend therapeut weer opgepakt. Dit doe ik weer voor 12 uur per week binnen de ouderenpsychiatrie.

Visie

Ik zie een wereld voor me waarin we meer in verbinding en in balans zijn met onszelf, elkaar en de natuur. Zodat we beter voor onszelf en elkaar zorgen, onze persoonlijke kwaliteiten optimaal inzetten en in het moment genieten van het leven en ons werk.

Missie

Ik wil daar aan bijdragen door bevlogen professionals en teams in dienst- en zorgverlenende organisaties te helpen bij het vergroten van verbinding, zingeving en balans. Ik leer hen zaken met aandacht te doen, bewust keuzes te maken, de persoonlijke kwaliteiten effectief in te zetten en beter voor zichzelf en elkaar te zorgen. Zodat de effectiviteit toeneemt, de samenwerking verbetert en het (werk)geluk groeit.

Kwaliteiten

 • Afstemmen, verbinden,
 • Voelen en meevoelen,
 • Analyseren en problemen doorgronden,
 • Doel- en resultaatgericht werken,
 • Naar de pijn/het ongemak toe,
 • Humor,
 • Linken en verbindingen leggen.

Typerend voor mijn werkwijze

 • Verbinding is de basis. Van disbalans naar balans. Van angst naar vertrouwen.
 • Zakelijk op de resultaten en diepgaand op de methoden.
 • Informeel en laagdrempelig contact.
 • Kleine groepen en programma’s op maat.
 • Ik maak gebruik van aandachtoefeningen en zet graag de natuur in.
 • Mijn werkgebied ligt primair in de noordelijke provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Overijssel.

Wat je aandacht geeft, groeit.

U bent hier: Home » Over Gitty Verhoef