Teamcoaching

Teams heb je in alle soorten en maten: van klein tot groot; met een leidinggevende of zelfsturend; mono- of multidisciplinair; persoonlijk en informeel of zakelijk in het contact. Hoe het team functioneert, bepaalt in grote mate of medewerkers met plezier naar hun werk gaan en resultaten behalen. Teamcoaching kan zinvol zijn wanneer:

 • de opdracht van het team niet helder is of het team weinig energie geeft,
 • de taken niet duidelijk verdeeld zijn of de teamleden hun persoonlijke kwaliteiten te weinig kwijt kunnen in hun werk,
 • de teamleden zich niet verbonden voelen met elkaar of met de organisatiedoelstellingen,
 • er een gespannen sfeer heerst, men langs elkaar heen werkt of men niet op elkaar terug kan vallen,
 • de rol van de leidinggevende of voorzitter niet helder is,
 • er weinig of onduidelijk met elkaar gecommuniceerd wordt(zowel over inhoud als over de samenwerking).

Met zijn allen voor plezier en resultaat.

Het voordeel van teamcoaching is dat je even uit het dagelijkse werk stapt en met elkaar bouwt aan een goede samenwerking en andere voorwaarden om je werk prettig en effectief te kunnen doen. Teamcoaching kan soms spannend zijn, vooral als er spanningen of onvrede is of teamleden het idee hebben dat ‘er toch niets aan te doen valt’. Daarom zet ik met oefeningen en gesprekken allereerst in op verbinding: elkaar beter leren kennen en begrijpen wat voor ieder belangrijk is in het werk en de samenwerking. Vervolgens bouwen we verder om de communicatie te verbeteren, het werkplezier te vergroten en tot een samenwerking en resultaten te komen waar het team trots op is. Door respectvolle communicatie te stimuleren en bewaken, zelf open te zijn en te benoemen wat mij opvalt, zorg ik voor een prettige sfeer waarin de teamleden zichzelf kunnen laten zien en samen kunnen experimenteren en groeien.

Mijn werkwijze bij teamcoaching

Het opdrachtgesprek – vaak met de leidinggevende – is vrijblijvend en vindt onder andere plaats om de teamsituatie en de kern en complexiteit van de hulpvraag vast te stellen. Bij een eenvoudige vraag volstaat wellicht een interventie van een dagdeel/dag . In dat geval maak ik een voorstel voor een programma. Is de vraag uitgebreider, dan voer ik eerst gesprekken met alle teamleden om de verschillende belevingen helder te krijgen en aan het vertrouwen te werken. Het resultaat van deze individuele gesprekken koppel ik vervolgens terug aan het hele team en samen bespreken we de doelen waar we aan gaan werken en in welke vorm. Voor mij is het een voorwaarde dat iedereen zich kan vinden in de afgesproken doelen en daaraan wil bijdragen. Dit vormt een gedegen basis om samen vol energie en vertrouwen aan de slag te gaan.

Bij voorkeur werk ik in meerdere intervalbijeenkomsten aan duidelijke doelen. Wat het team leert op de bijeenkomsten, wordt vervolgens geoefend in het dagelijkse werk. Deze praktijkervaringen nemen ze weer mee naar de volgende bijeenkomst. Op deze manier bouw je samen stap voor stap aan de gewenste verandering en bereik je meer resultaat. Uitdagende samenwerkingsopdrachten op een inspirerende locatie kunnen veel inspiratie en energie bieden. Ik werk samen met diverse organisaties. Er is veel bespreekbaar.

Geweldige zaken worden nooit door één persoon gedaan. Ze worden gedaan door een team van mensen.

(Steve Jobs)

Het resultaat van teamcoaching

Het resultaat is afhankelijk van de gestelde doelen. Voorbeelden:

 • er is meer verbinding & onderling begrip in het team,
 • het team kent elkaars kwaliteiten beter en zet die gerichter in,
 • de onderlinge communicatie & samenwerking is verbeterd,
 • men gaat met meer plezier en energie aan het werk,
 • de resultaten zijn verbeterd en de klanten zijn meer tevreden.

Teamcoaching

Voor werkgevers
U bent hier: Home » Teamcoaching