Voor werkgevers

Oplossingen voor duurzame inzetbaarheid en werkgeluk

Je medewerkers zijn het goud van de organisatie. De kwaliteit van een organisatie valt of staat vaak met de kwaliteit van het werk dat de medewerkers leveren. Kennis en vaardigheden hebben ze in scholing en door ervaring opgebouwd. Daarnaast spelen ook zaken als motivatie, persoonlijkheidskenmerken en houding een rol in de kwaliteit die zij leveren.

Voorkom ziekteverzuim door chronische stress

De maatschappij en organisaties zijn steeds meer in beweging. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. De gemiddelde medewerker krijgt per dag steeds meer prikkels en informatie te verwerken. Er is minder structuur en meer ruimte voor eigen invulling. Klanten zijn veeleisender en mondiger. Dit alles vraagt wat anders van medewerkers dan jaren geleden. Om overbelasting en uitval te voorkomen, is het daarom zinvol om preventief je medewerkers te leren hoe zij regie kunnen houden op hun eigen vitaliteit.

In de zorg- en dienstverlenende sector heb je veel te maken met medewerkers die geneigd zijn eerst voor anderen te zorgen en dan pas voor zichzelf. Een groeiende groep medewerkers worden belast met (soms langdurige) mantelzorgtaken. Wacht niet af tot zij uitvallen, maar leer ze vroegtijdig de balans te houden en aan hun eigen (mentale) vitaliteit te werken.

Ook qua kosten is het zinvol in te zetten op preventie van ziekte. Een werknemer die vier maanden uitvalt (wat bij overbelasting snel het geval kan zijn), kost al gauw 18.000 euro. Investeren in coaching of training tussen de 500 en 1800 euro.

Neem signalen van stress, overbelasting, verveling of ontevredenheid serieus en laat het niet op zijn beloop.

Effectieve teams

Teams heb je in alle soorten en maten. Hoe het team functioneert, bepaalt in grote mate of medewerkers met plezier naar hun werk gaan en resultaten behalen. Als de samenwerking niet optimaal is of weinig energie geeft, kan teamcoaching zinvol zijn.

Professionele medewerkers

Van je medewerkers verwacht je dat ze professioneel handelen. Ze hebben de kennis en vaardigheden die nodig zijn om hun werk goed te doen en vertonen passend gedrag. Inhoudelijke scholing op zijn tijd is wenselijk om bij te blijven op het vakgebied. Daarnaast wil je dat ze zich bewust zijn van hun eigen handelen en daar regelmatig op reflecteren. Intervisie kan een middel zijn om deze momenten van stilstaan voor je medewerkers te organiseren. Coaching en training kan ingezet worden als een medewerker meer nodig heeft om bepaald gedrag te veranderen.

Wat kun je verwachten?

Graag maak ik een maatwerkaanbod dat past bij de specifieke situatie en vraag van jouw organisatie(onderdeel) of team. In een gratis en vrijblijvend opdrachtgesprek bespreken we wat je signaleert in de organisatie of in het team en voor welk probleem je een oplossing zoekt. Ik luister, stel verdiepende vragen, help analyseren en spiegel wat ik zie. Zo gaan we samen op zoek naar de kern van het probleem, welk resultaat je wilt bereiken en wat daarbij kan helpen. Vervolgens doe ik een voorstel over de aanpak. Hierbij denk ik vanuit de doelen en belangen van de organisatie en haar medewerkers en hoe die blijvend te versterken. Bij de aanpak ga ik voor een persoonlijke insteek, diepgaande methoden en sterk resultaat. Als ik denk dat ik niet de juiste persoon ben om te helpen bij het traject, doe ik suggesties voor alternatieven.

Voorbeelden van mijn aanbod:

Resultaat

De resultaten zijn uiteraard afhankelijk van de opdracht die wordt verstrekt. Voorbeelden van resultaten:

  • Ziekteverzuim wordt voorkomen of daalt.
  • Meer verbinding tussen medewerker en organisatie.
  • Medewerkers hebben regie, stellen prioriteiten, bewaken de eigen grenzen, kunnen zich concentreren,  communiceren duidelijk, gaan met plezier naar het werk en zijn zo vitaal en duurzaam inzetbaar.
  • Medewerkers voelen zich thuis in en verbonden met hun team. De taken zijn duidelijk verdeeld, rekening houdend met persoonlijke kwaliteiten. Men neemt eigenaarschap over het werk.

Kosten

Een opdrachtgesprek is altijd vrijblijvend en gratis. Er volgt een offerte op maat.

U bent hier: Home » Voor werkgevers